Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna

Adres do składania reklamacji:

MINI LAND ADAM TARAZIEWICZ

ul. Piękna 78, 50-506 Wrocław

tel.: 071-78-88-046, 0606-877-927

e-mail: biuro@mini-land.pl

 

Zdajemy sobie sprawę jak bardzo ważne jest szybkie zdiagnozowanie powstałej usterki i szybka naprawa. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane w naszym sklepie produkty były najwyższej jakości, wolne od wad. Asortyment jakim dysponujemy jest nowy oraz objęty rękojmią. Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 12 m-cy od daty otrzymania produktu, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy.

 

Zgłoszenie reklamacji:
Zgłoszenia najlepiej dokonać drogą pisemną. Zachęcamy do kontaktu na adres mailowy naszej firmy.
Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na poniżej wskazany adres. Do reklamowanego towaru prosimy dołączyć poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny. Naprawiony produkt odsyłany jest do Państwa na nasz koszt w przypadku uzasadnionej reklamacji. Jeśli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Ostateczny wybór żądania należy do Klienta. Sklep może jednak zaproponować inne rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem mając na uwadze takie okoliczności jak łatwość i szybkość wymiany lub naprawy, charakter wady oraz to czy produkt był już wcześniej reklamowany.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie naprawić lub wymienić produktu w rozsądnym czasie i bez narażania Państwa na nadmierne niedogodności, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny. Zobowiązujemy się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 

Zwroty kosztów transakcji realizowane są wyłącznie przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności automatycznej - na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu.

 

Reklamacji nie podlegają:

- Wady jawne, o których Klient został poinformowany w momencie zakupu,

- Różnice w wyglądzie towarów, które wynikają z różnicy w ustawieniu monitora, w szczególności różnicy barw i odcieniach,

- Naturalne zużywanie produktu,

- Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

- Istnieje także możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution):

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Loading...